Икономика във времена на вирус

3 причини затрудняват централните банки: по-високият глобален дълг, по-малката възможност за действие и липсата на дух за глобално сътрудничество